Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona nadležna je da vrši upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona.

Osnovna nadležnost Kantonalne uprave civilne zaštite utvrđena je u odredbi stava 2. člana 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br.39/03, 22/06 i 43/10) i člana 3. Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 7/04, 5/08 i 6/11).

 

Osnovni podaci

Datum i mjesto rođenja:
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: diplomirani mašinski inžinjer
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Direktor: Džavid Aličić

Zadaci direktora:

 • predstavlja Upravu i njom  rukovodi sa svim ovlašćenjima i odgovornostima koja proizilaze iz Zakona o kantonalnoj upravi civilne zaštite ZDK,
 • organizuje rad Uprave, osigurava zakonito, pravilno, blagovremeno i ekonomično izvršavanje poslova Uprave odnosno efikasno funkcionisanje Uprave kao cjeline,
 • donosi propise i druge akte iz nadležnosti Uprave i preduzima mjere za koje je ovlašten,
 • odlučuje u skladu sa Zakonom o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Uprave u vršenju službe,
 • obavještava Skupštinu kantona, Vladu kantona i dr. organe kao i javnost o radu Uprave u oblasti za koju je Uprava obrazovana,
 • osigurava saradnju organa uprave sa drugim organima uprave u Kantonu, preduzećima i drugim pravnim licima,
 • predlaže Vladi ZDK godišnje i operativne planove rada te nakon usvajanja radi na njihovoj realizaciji,
 • kontroliše, donosi i potpisuje sva službena akta u okviru nadležnosti,
 • odgovara za korištenje materijalnih, finansiskih i ljudskih resursa koji su mu povjereni
 • direktor za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Zeničko-dobojskog kantona,
 • odgovoran je za dosljedno primjenjivanje propisa u oblasti ISO standarda.

Ostali uposleni

Viši referent za administrativno-tehničke poslove - 1 izvršilac

Viši referent za prikupljanje i analizu podataka-informacija - 3 izvršioca

Više iz kategorije: Operativni centar »

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!