Februar 2019

Dana 03.02.2019. godine u 14:00 sati izvršeno je novo mjerenje nivoa r. Bosne na mjernom mjestu u Zenici i iznosi 440 cm. Predhodno je bilo 390 cm u 12:00 sati. Rijeka Bosna se izlila na svim priobalnim zemljištima. Kiša je stala i prema informacijama sa terena rijeke su u stanju stagnacije.

Grad Zenica,  zasjedao gradski  Štab te je donešena odluka o proglašenju  stanja prirodne nesreće za podrućje općine. Na području općine Zenica ugrožena su sva naseljena mjesta u Kočevskom, Babinsko i Nemilskom slivu.  Veliki broj kuća je poplavljen, veći broj ljudi je iseljen iz kuća, te je od strane struktura civilne zaštite veći broj spašen. Trenutno je odsječena putna komunikacija prema Bistričaku, svi podvožnjaci su pod vodom i u prekidu je putnički saobraćaj. Ekipe civilne zaštite su na terenu i prioritet je mehanizacijom održati sve putne komunakacije. Stanje je kritično.

Kakanj: Dana 03.02.2019.godine u jutranjim satima na području općine Kakanj došlo je do porasta rijeka i potoka. Na području Općine došlo je do prekida putnih komunikacija prema Brnjicu preko Bijelih voda (bukovina) kao i dionica ispod Subotinja gdje je došlo do potapanja saobračajnice (rijeka Ribnica), put za Javor i G, Papraticu, put za Subotinje. Pripadnici Službe civilne zaštite su na terenu od jutarnjih sati i angažovana je mehanizacije na uspostavljanju ovih putnih pravaca i zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Došlo je do porasta i bujica potoka u naseljima Lučani, Koprivnica, Ž stanica, G Papratnica i vrše se intervencije od strane pripadnika civilne zaštite, kao i mještana ovih naselja.

U 11,30 sati zakazana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite i bit čete obaviješteni o daljnim aktivnostima na području općine Kakanj.

proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Općine Kakanj. Nije bilo poplavljenih kuća niti iseljavanja građana.

Zavidovići: Trenutno na području općine je stanje zadovoljavajuće, pojavilo se par klizišta koje za sada neugrožavaju stanovništov. Rijeke su u koritima bez većih izlijevanja. Stanje pod kontrolom.  

Maglaj: Obilaskom terena trenutno stanje u općini Maglaj je zadovoljavajuće. Kiša je prestala da pada te se ocekuje stagnacija porasta nivoa rijeka. Rijeka Bosna sa svojim pritokama je i dalje u svojim koritima. Južni ulaz u grad je zatvoren ispod podvožanjaka zbog vode, dok izlaz u pravcu Zenice je prohodan. Trenutno zbog visine r. Bosne zatvoren je reg.put Maglaj Zavidovići u starom gradu. Nema trenutno ugroženih kuća.

Visoko: trenutno stanje je kritično, bujične vode su stvorile veliki problem, došlo je do izlijevanje više potoka, u naseljima Moštre, Bradve, Radovlje i Liješeva, tom prilikom poplavljeno je više stambeni kuća, trenutno ekipe CZ su na terenu.  

Breza: Obavještavamo Vas da smo shodno uputama iz KUCZ-e održali sastanak OPŠCZ te razmotrili stanje usljed obilnih kišnih padavina i topljenja snijega. Štab je zaključio da je situacija na području općine Breza pod kontrolom te da se intervenisalo na pojedinim hitnim slučajevima koa što su odroni zemlje,odvođenje površinskih voda i problemi sa kanalizacionim  sistemom, takođe se intervenisalo na mostu na Kahvama  gdje je došlo do začepljenja usta mosta od granja i manjih stabala,te se donijela Odluka da javna ustanova"Komunalno" Breza kao i strukture CZ,predsjednici MZ-a stave u stanje pripravnosti za eventualne intervencije. Trenutno rijeka Stavnja je u povečanom vodostaju ali do 14:30 sati nemamo dojava da je bilo gdje došlo do izlijevanja vode a time i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara.

Doboj jug: Trenutno stanje zadovoljavajuće, nema ugroženog stanovništva niti materijalnih dobara, u manjem dijelu došlo je do izlijevanja r.Usore.

Žepče: Stanje pod kontrolom, rijeke su u svojim koritima, nema ugroženog stanovništva, veći problem su imali na putnoj komunokaciji Golubinja MZ Željezno polje, gdje je bujična voda odnijela jedan most a drugi su mehanizacijom uspjeli spasiti, putna komunikacija je prohodna.

Stanje na području općina Vareš, Olovo i Usora je zadovoljavajuće i bez problema.

Sve ekipe civilne zaštite su na terenu i djeluju u svojim mogućnostima.

   

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o slijedećem:

Dana 03.02.2019. godine u 12:15 sati izvršeno je novo mjerenje nivoa r. Bosne na mjernom mjestu u Zenici i iznosi 390 cm. Predhodno je bilo 350 cm u 11:00 sati. Rijeka Bosna je na mnogim mjestima počela da plavi okolna mjesta. Poplavljeni su podvožnjaci u Zenici. U naselju Nemila poplavljen takođe podvožnjak. Prema telefonskim pozivima građana na velikom broju lokacija općina Zenica, Kaknja Žepča, Maglaja i Zavidovića dolazi stvaranje klizišta i obrušavanja zemljene mase na lokalne puteve. Te plavljenje priobalnog zemljišta  duž rijeke Bosne i njenih pritoka. Pritoke i bujični potoci stavaraju najveće probleme.

Trenutno stanje, kiša i dalje pada i nivoi rijeka su u stalnom porastu.

Sve ekipe civilne zaštite su na terenu i djeluju u svojim mogućnostima.

 

O svi nastalim situacijama blagovremeno ce mo obavještavati.

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Predmet:  Vanredni izvještaj o stanju u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o slijedećem:

Prema mjerenjima 03.02.2019 u 07:00 sati na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne iznosio je 320 cm ponovnim mjerenjem u 11:00 sati nivo rijeke Bosne je u porastu i iznosi 350 cm sa tendencijom rasta. Prema dosadašnjim mjerenjima nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je izdao upute i obavjestio je sve općinske i gradsku službu civilnih zaštita na Kantonu da formiraju općinske stabove i da prate nastalo stanje na područjima svojih općina. 

Prema telefonskim pozivima operativni centar Katonalne uprave civilne zaštite zaprima pozive o nastalim poplavama i plavljenima određenih objekata nastale začepljenjima odvodnih kanala kao veoma brzi rast potoka u naseljima  mjestima gdje je već poplavljeno veći broj kuća i putnih komunikacija na području općine Zenica.

 O svi nastalim situacijama blagovremeno ce mo obavještavati.

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima bez zastoja. Zbog obilnih padavina na pojedinim dionicama upozoravamo na mogućnost nailaska na veće količine vode na kolovozu. Vozače upozoravamo i na moguće odrone zemlje ili kamenja, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.

Zbog radova na sanaciji tunela Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je povećan i u granicama izlijevanja.

Jutros u 07:00 na mjernom mjestu u Zenici visina r. Bosne vodostaja iznosi 320 cm, početna granica izlijevanja iznad 350 cm. 

Temperatura zraka u Zenici je  + 10 0C, na području  Kantona  od  +4 0C  do  +12 0C.

Vatrogasne intervencije:

Zenica: Više poziva o začepljenim odvodima i potocima u naseljima Lokvine, Čajdraš i Janjac. Obavještena gradska civilna zaštita koja djeluje na pomenutim lokacijama.

Zavidovići: 1 požar na pilani kod sela Kučice, pričinjena veća materijalna šteta, požar ugašen bez povrijeđenih lica. I povodom sinoćnjeg vjetra u selu Lijevča, nakrivljen i urušen krov kuće.

Ostale vatrogasne jedinice bez intervencija, obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

 

Trenutno stanje na ZDK povodom padavina.

Rijeka Bosna u 09:12 sati bez izlijevanja na području Kantona. Vjetar nije nanjeo veće štete. Najviše poziva odnosi se na općinu Zenica, u više naselja začepljeni odvodi i seoski potoci koji su poćeli izlijevati iz svojih korita i prijete kućama. CZ grada Zenice na terenu. U ostalim općinama stanje bez intervencija.

 

Planski radovi elektrodistribucije:

Dana 04.02.2019.(ponedjeljak)

PJD Zenica, 1.Trafo područje ŽGP Tetovo br.347 - izlaz prema Pridražićima, od 09:00 do 15:00 sati. 2.Trafo područje Tetovo br.345 - ulice: Tetovska i Fuada Subašića, od 09:00 do 15:00 sati

PJD Olovo, DV 10 kV Solun, Naselja: Moguša, Orlja, Klinčići, Musići I Musići 2, od 10:00 do 11:00 sati

PJD Zavidovići, Trafo područje Dubravica 2 br.2109, od 11:00 do 14:30 sati

PJD Žepče, 1.Trafo područje Kovanići br.9514, od 09:00 do 11:00 sati, 2.Trafo područje Kovanići 2 br.9530, od 11:30 do 13:00 sati, 3.Trafo područje Begov han br.9513, od 13:30 do 15:00 sati.

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima bez zastoja.

Usljed porasta dnevnih temperatura i topljena snijega povećana je opasnost od pojave odrona zemlje i kamenja.

Zbog radova na sanaciji tunela Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 9 0C, na području  Kantona  od  -1 0C  do  +15 0C.

Vatrogasne intervencije:

Zenički vatrogasci u ulici Aska Borića ugasili su požar ulaznih vrata od firme Meraktor.

U naselju Bukva Tešanjski vatrogasci ugasili su požar dimnjaka na privatnoj kući.

Kakanjski vatrogasci u ulici NOP-a,ugasili su požar dimnjaka na kući.

U Visokom je u naselju Ramadanovci ugašen požar dimnjaka na kući.

Ostale informacije:

Nastavljena je potraga za nestalim Hadžić (Samira) El-Eminom u Ponijerima. Policijska stanica Kakanj, vrši operativne i istražne radnje.

Planski radovi elektrodistribucije za 04.02.2019.

PJD Zenica

Trafo područje ŽGP Tetovo br.347 - izlaz prema Pridražićima, od 09:00 do 15:00 sati

Trafo područje Tetovo br.345 - ulice: Tetovska i Fuada Subašića, od 09:00 do 15:00 sati

PJD Olovo

DV 10 kV Solun

Naselja: Moguša, Orlja, Klinčići, Musići I Musići 2, od 10:00 do 11:00 sati

PJD Zavidovići

Trafo područje Dubravica 2 br.2109, od 11:00 do 14:30 sati

PJD Žepče

Trafo područje Kovanići br.9514, od 09:00 do 11:00 sati

Trafo područje Kovanići 2 br.9530, od 11:30 do 13:00 sati

Trafo područje Begov han br.9513, od 13:30 do 15:00 sati

 

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima bez zastoja. Na svim putnim pravcima na području općina Vareš i Olovo saobraćaj se odvija usporeno. Autobuski saobraćaj na lokalnom nivou odvija se redovno, ali usporeno, zbog snijega i leda u višim brdsko-planinskim predjelima. Zbog radova na sanaciji tunela Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 4 0C, na području  Kantona  od  -1 0C  do  +5 0C.

Vatrogasne intervencije:

Vatrogasne jedinice bez intervencija, obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

Ostale informacije:

Nastavljena je potraga za nestalim Hadžić (Samira) El-Eminom u Ponijerima. Policijska stanica Kakanj, vrši operativne i istražne radnje.

Planski radovi elektrodistribucije:

Dana 01.02.2019.(Petak):

PJD Zenica: Trafo područje Kasapovići Kula br.67, od 09:00 do 15:00 sati.

PJD Zavidovići: Trafo područje Dubravica 2 br.2109, od 09:00 do 14:00 sati.

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju
Stranica 4 od 4

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!