Članak je filtriran: April 2017

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove.

Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Povodom međunarodnog praznika rada, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine do 02.05 do 24 sata.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova zbog kiše koja je padala i snijega u višim i visokim predjelima je u  porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 5 0C , na području Kantona +3  do  + 15 0C.

Vatrogasne intervencije:

Vatrogasci u Varešu  intervenisali su na gašenju požara putničkog motornog vozila, ostale vatrogasne službe obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Povodom međunarodnog praznika rada, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine do 02.05 do 24 sata.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 5 0C , na području Kantona +3  do  + 6 0C.

Vatrogasne intervencije:

Dana 28.04.2017.godine u 14.45 sati u mjestu Lanište na putu Bistričak-Žićara, grad Zenica došlo je do šumskog požara gdje je djelimično gorjela jelova i borova šuma kao i nisko rastinje pri čemu je palo stablo jelke na dalekovod te došlo do prekida u napajanju električne energije.U 15.50 sati požar lokalizovan od strane šumara.

Kakanj: 1 intervencija, požar niskog rastinja i šume u mjestu Tičići, manja površina, požar ugašen.

Visoko: 1 tehnička intervencija, pri saobaraćajnoj nesreći u mjestu Tušnjići, pri slijetanju pmv  sa puta, kojom prilikom jedno lice S.H. smrtno stradalo a 2 lica zadobila tjelesne povrede.

Ostale vatrogasne jedinice nisu intervenisale, obavljale su svoje redovne poslove.

Grad Zenica:

Obrušavanje na radilištu koridora Vc – u prekidu put za Babino – Iz Službe Civilne zaštite Grada Zenica obavještavaju da je tokom izvođenja radova na koridoru Vc na lokalitetu Kamenoloma došlo do obrušavanja kamenja i zemljane mase u blizini saobraćajnice prema Babinu zbog čega je iz sigurnosnih razloga blokiran saobraćaj na ovoj dionici.

Obrušavanja kamenja je nastalo nakon izvršenog miniranja koje je planirano u okviru radova na izgradnji autoceste. Saobraćajnica će zbog sigurnosnih razloga bit zatvorena dok se ne ukloni obrušeni materijal a u vrijeme trajanja obustave saobraćaj će se prema Babinu odvijati alternativnim putem preko Smetova.

Planski radovi elekrodistribucije:

Za dan 30.04.2017.(nedjelja)

PJD Tešanj,  DV 10 kV Univerzal, Naselja: Vila 3, Algoja i Eko-servis, od 09:00 do 15:30 sati.

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 18 0C , na području Kantona +9  do  + 24 0C.

Opština Kakanj:

Na kliziištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Izvršeno je čišćenje nožice klizišta i odvodnja vode iz kamenih rebara. Sa ovim aktivnostima  stekli su se uslovi za povratak i preostalih porodica u svoje domove.

Vodostaj akumulacije na površinskom kopu Vrtlište je u porastu usljed topljenja snijega u višim predjelima i do sada  je zabilježen najveći nivo akumulacije. Protok vode kroz hidrotehnički objekat, tunel je u porastu. Pumpa je u funkciji.

Stanje na pomenutom Kopu je za sada stabilno.

Planski radovi elekrodistribucije:

PJD Zenica

DV 10 kV Zenica 3

Naselja: Ričice, Kadrići i Sviće, od 08:00 do 19:00 sati

Trafo područje Gornji Čajdraš br.308, od 09:00 do 16:00 sati

PJD Zavidovići

Trafo područje Memići br.2118, od 08:30 do 09:30 sati

Trafo područje Krivaja Polje br.2147, od 10:00 do 11:00 sati

Trafo područje Krivaja Polje I br.2065, od 11:30 do 12:30 sati

PJD Vareš

DV 10 kV Jušići

Naselja: Selište, Kota-strelište i „G“ blok, od 15:30 do 17:30 sati     

Trafo područje E-blok br.6553, od 13:00 do 15:00 sati

PJD Doboj-Jug

DV 10 kV Brezici

Naselja: Bor, Adžići, Kruške, Zikići Potok, Muslije Trnjak i Rakmani, od 10:00 do 12:30 sati

PJD Kakanj

Trafo područje Sopotnica Ramići br.4909, od 08:30 do 15:30 sati

 

 

 

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 8 0C , na području Kantona +9  do  + 11 0C.

Vatrogasne intervencije:

Vatrogasne jedinice nisu intervenisale, obavljale su svoje redovne poslove.

Opština Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Dana 26.04. 2017.godine izvršeno je uklanjanje veće količine materijala u nožici klizišta, koja se nalazi neposredno iznad stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 125 cm u toku 24 sata usljed topljenja snijega u većim predjelima.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

 

Planski radovi elekrodistribucije:

Dana 28.04.2017.(petak):

PJD Zenica, 1.DV 10 kV Zenica 3, Naselja: Ričice, Kadrići i Sviće, od 08:00 do 19:00 sati,    2.Trafo područje Gornji Čajdraš br.308, od 09:00 do 16:00 sati,

PJD Zavidovići, 1.Trafo područje Memići br.2118, od 08:30 do 09:30 sati, 2.Trafo područje Krivaja Polje br.2147, od 10:00 do 11:00 sati, 3.Trafo područje Krivaja Polje I br.2065, od 11:30 do 12:30 sati

PJD Vareš, 1.DV 10 kV Jušići,  Naselja: Selište, Kota-strelište i „G“ blok, od 15:30 do 17:30 sati      2.Trafo područje E-blok br.6553, od 13:00 do 15:00 sati

PJD Doboj-Jug, DV 10 kV Brezici, Naselja: Bor, Adžići, Kruške, Zikići Potok, Muslije Trnjak i Rakmani, od 10:00 do 12:30 sati

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

R-456, Doboj-Maglaj -zbog deminerskih radova kod naselja Rječica Donja, svakim danom, od 7 do 16 sati, saobraćaj se obustavlja u trajanju do 30 minuta.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 6 0C , na području Kantona +5  do  + 21 0C.

Planski radovi elekrodistribucije:

PJD Zenica

Trafo područje Zmajevac br.106 - dio ulice Bistua Nova i Hadži Mazića put, od 09:00 do

15:00 sati

Trafo područje Gornji Čajdraš br.308, od 09:00 do 16:00 sati

PJD Vareš

Trafo područje Brgule 2 br.3529 - naselja: Brgule 2 i Lalića mlin, od 09:00 do 15:00 sati

PJD Kakanj

Trafo područje Ratanj br.4056, od 09:30 do 14:00 sati

PJD Žepče

Trafo područje Jastrebac br.9506, od 09:00 do 16:00 sati

PJD Zavidovići

Trafo područje Gornji Stavci br.2043, od 08:30 do 15:00 sati

 Vatrogasne intervencije:

 enički vatrogasci ugasili su požar trave i niskog rastinja u ulici I Zeničke brigade, ostale vatrogasne službe obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

 Opština Kakanj:

 Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Dana 25.04. 2017.godine izvršeno je uklanjanje veće količine materijala u nožici klizišta, koja se nalazi neposredno iznad stambenih objekata..

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 125 cm u toku 24 sata usljed topljenja snijega u većim predjelima.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom porastu.

Temperatura zraka u Zenici je  + 6 0C , na području Kantona +5  do  + 7 0C.

Vatrogasne intervencije:

Zenica: preventivni obilazak u MZ Nemila korita Starinske rijeke, povodom topljenja snijega došlo je do porasta rijeke koja je vršila potkopavanje jednog dijela puta. Stanje se stabilizovalo.

Kakanj: 2 intervencije. Požar (trava i nisko rastinje) dva puta u naselju Bare.   

Ostale vatrogasne jedinice nisu intervenisale, obavljale su svoje redovne poslove.

Opština Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Dana 25.04. 2017.godine vršit će se uklanjanje nanosa materijala u nožici klizišta, koji se nalazi neposredno iznad stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 125 cm u toku 24 sata usljed topljenja snijega u većim predjelima.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

Planski radovi elektrodistribucije:

Dana 25.04.2017.(utorak):

PJD Zenica, 1.DV 10 kV Lisac (odvojak za Janjac), Naselja: Osojnica i Janjac, od 09:00 do 14:00 sati, 2.Trafo područje Soliter Crkvice br.252-stambeni objekat u ul.Derviša Imamovića br.3, od 07:00 do 19:00 sati, 3.Trafo područje Grm br.311, od 09:00 do 16:00 sati, 4.Trafo područja Jezera br.30-izlaz prema Mrgodićima, od 09:00 do 16:00 sati

PJD Vareš, 1.DV 10 kV Šijakovo, Naselja: Stupni do, Mir, Uspinjača i Tisovci, od 08:00 do 18:00 sati, 2.Trafo područje Zagarski potok br.6606, od 08:00 do 18:00 sati,

PJD Zavidovići, Trafo područje Delići br.2134, od 08:30 do 15:00 sati

PJD Kakanj, Trafo područje Elementara br.4108-Novo Naselje, od 09:30 do 13:00 sati

Dana 26.04.2017.(srijeda):

PJD Zenica, Trafo područje Gornji Čajdraš br.308, od 09:00 do 16:00 sati,

PJD Kakanj, Trafo područje Ratanj br.4056, od 09:30 do 14:00 sati

PJD Žepče, Trafo područje Jastrebac br.9506, od 09:00 do 16:00 sati

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove centralne i sjeverne Bosne, kao i u istočnim krajevima na dionicama u višim predjelima, upozoravamo na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na putevima sa aktuelnim radovima saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Izdvajamo autoput A-1 dionica Zenica Jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići). Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putu M-17 Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 3 0C , na području Kantona od  -4  do  + 17 0C.

Vatrogasne intervencije:

Žepački vatrogasci u naselju Papratnica intervenisali su na gašenju požara radne mašine, (bager).

Profesionalna vatrogasna  jedinica Kakanj imala je  2 dvije intervencije. Požar (kontejner)  i tehnička intervencija (otključavanje stana) u ulici R.Čajavec.   

Opština Kakanj

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Uklanjanje nanosa materijala u nožici klizišta, koji se nalazi neposredno iznad stambenih objekata izvršit će se kad se steknu povoljni vremenski uslovi.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 6 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

Planski radovi elektrodistribucije:

PJD Zenica,  Trafo područje Grm br.311, od 09:00 do 16:00 sati

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na mjestimično zaleđene puteve. Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, dok na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

Izdvajamo autoput A -1, Zenica Jug - Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni put M-17 dionica   Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 6 0C , na području Kantona od  +2  do  + 6 0C.

Vatrogasne intervencije:

Zenica: 1  tehnička intervencija, pomoć građanima zaglavljenim u liftu.

Žepče: 1 intervencija, gašenje požara na bageru vl. Z.A., požar ugašen, pričinjena materijalna šteta na instalacijama. Bez povrijeđenih lica.

Ostale vatrogasne jedinice nisu intervenisale, obavljale su svoje redovne poslove.

Planski radovi elektrodistribucije:

Dana 24.04.2017.(ponedjeljak):

PJD Zenica,  Trafo područje Grm br.311, od 09:00 do 16:00 sati

Dana 25.04.2017.(utorak):

PJD Zenica,  Trafo područje Grm br.311, od 09:00 do 16:00 sati,

PJD Vareš, 1.DV 10 kV Šijakovo, Naselja: Stupni do, Mir, Uspinjača i Tisovci, od 08:00 do 8:00 sati, 2.Trafo područje Zagarski potok br.6606, od 08:00 do 18:00 sati

Na području općine Zavidovići, dana 22.04.2017.godine, oko 17:00 sati  po pozivu PS Zavidovići i civilne zaštite, u mjestu Mahoje pronađena je granata nn kalibra, obješena na grani sa upaljačem okrenutim prema zemlji, na lokalnom putu Zavidovići – Mahoje. Upućen Tim A i B  iz Tuzle za uklanjanje neeksplodiranih sredstava FUCZ. Sredstvo uklonjeno.

 

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona odvija se nesmetano na svim putnim pravcima. Na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na mjestimično zaleđene puteve.

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, dok na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na učestale odrone kamenja.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

Izdvajamo autoput A -1, Zenica Jug - Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni put M-17 dionica   Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 4 0C , na području Kantona od  -3  do  + 11 0C.

Vatrogasne intervencije:

Kakanjski vatrogasci u naselju Albanija ugasili su požar divlje deponije smeća, ostale vatrogasne službe obavljale su svoje redovne poslove i zadatke.

Objavljeno u Izvještaji o stanju

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona.

Saobraćaj  na području Kantona zbog sniježnih padavina odvija se po mokrom i klizavom kolovozu, dok na pojedinim dionicama u višim predjelima ima ugaženog snijega.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

Izdvajamo autoput A -1, Zenica Jug - Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni put M-17 dionice Jablanica-Mostar i  Žepče-Maglaj.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je  u funkciji.  

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova normalan.

Temperatura zraka u Zenici je  + 1 0C , na području Kantona od  -3  do  + 2 0C.

Vatrogasne intervencije:

Kakanj: 1 intervencija, požar (dimnjak) na kući u naselju Plandište.

Maglaj: 1 intervencija, požar na pomoćnom objektu vl. Karabegović Rasim (lokalitet MZ-a Bijela Ploča), isti uništen.

Visoko:1 intervencija, požar (dimnjak) na kući mjesto Kraljevac.

Ostale vatrogasne jedinice nisu intervenisale, obavljale su svoje redovne poslove.

Opština Zavidovići:

Za danas, 21.04.2017.godine u 09,00 sati zakazana je sjednica Općinskog štaba CZ a u vezi vremenskih prilika i nastale štete na poljoprivrednim usjevima. Ostalo je sve uredno.   

Opština Maglaj:

21.04.2017 u 06 h. došlo je do prekida u napajanju dalekovoda za sva naselja od Čojluka uzvodno prema MZ-ama Ulišnjak,Straište, Krsno Polje, Bakotić i Bočinja (radovi na sanaciji kvara u toku)

Opština Vareš:

Saobraćaj se na regionalnim i lokalnim putnim pravcima odvija otežano zbog  snijega koji je padao u toku noći, ali svi putni pravci su prohodni. Temperatura  u 07:30  - 3 0C, Vodostaj rijeka-  normalnog vodostaja za ovaj vremenski period.

Opština Olovo:  

Zbog visokog snjega Šumarija Olovo privremeno obustavila sječu i izvoz stabala.

Saobraćaj na magistralnim i regionalnim putevima odvija se po mokrim mjestimićno snježnim kolovozima, zbog snijega većina lokalnih puteva je neprohodna ili teško prohodna. Zimske službe su n a terenu i oćekujemo da će u toku dana i sutra svi putevi biti prohodni. Temperatura zraka -2 0C u  08,00 sati, - snjeg, visina snjega od 30 do70 cm. , Vodostaj rijeke Krivaje: iznosi  + 100 cm. Ostalo sve uredno.

Opština Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Uklanjanje nanosa materijala u nožici klizišta, koji se nalazi neposredno iznad stambenih objekata izvršit će se kad se steknu povoljni vremenski uslovi.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju   za 4 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

Planski radovi elektrodistribucije-bez električne energije:

dana 21.04.2017.(petak)

PJD Vareš, 1.DV 10 kV Šijakovo,  Naselja: Žagarski potok, Stupni Do, Mir, Uspinjača i Tisovci, od 08:00 do 18:00 sati, 2.Trafo područje Selište br.6557-kota strelište, od 09:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 14:00 sati.

PJD Zavidovići,  Trafo područje Alići II br.2039, od 11:00 do 15:00 sati

Objavljeno u Izvještaji o stanju
Stranica 1 od 3

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!