Požari i vatrogastvo

GRAĐANI

Usljed nepažnje, nehata ili neznanja čovjek je posredno ili neposredno najčešći izazivač požara. Isto tako čovjek vrlo često usljed neznanja ili panike ne postupa dovoljno brzo i pravilno kad požar izbije, da bi ga blagovremeno lokalizovao i ugasio.

U Bosni i Hercegovini se godišnje evidentira više od 2600 požara sa nekoliko milijardi KM neposredne materijalne štete. Godišnje se u požaru uništi oko 2,5% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine. Ne samo da požar uništava materijalna dobra, nego i odnosi ljudske živote, pa vam preporučujemo nekoliko savjeta kako da otklonite uzročnike požara, odnosno kako da spriječite nastajanje požara:

  • Ne uporebljavajte otvorenu vatru (paljenje šibica, zavarivanje, lemljenje, pušenje) i ne vršite radove koji varniče na mjestima gdje postoji opasnost od požara,
  • Redovno kontrolišite ispravnost električnih i plinskih instalacija i uređaja,
  • Održavajte u ispravnom stanju uređaje za zagrijavanje i dimovode,
  • Uklonite zapaljive materije sa tavana, prolaza i izlaza,
  • Obezbjedite korištenje požarnih prolaza i prilaza za slučaj požara,
  • Redovno kontrolišite protivpožarna sredstva za gašenje požara, što ćete najbolje postići ako obezbjedite protivpožarni aparat u svom stanu ili putničkom automobilu.

Sprovođenjem ovih mjera smanjujemo mogućnost nastajanja požara, a kada požar i nastane smanjujemo iznos materijalne štete koju požar izazove.

UPUTA ZA VOZAČE, UČESNIKE U JAVNOM PROMETU

U skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, a na osnovu Zakona o zaštiti od požara (“Službeni list SRBiH”, broj 15/87 i broj 36/90), kao i Uputstvom Tvornice vatrogasnih aparata za vozila koja učestvuju u javnom saobraćaju - obavljaju javni prevoz, a u cilju zaštite od požara određen je minimalan broj vatrogasnih aparata koje moraju posjedovati, što je predstavljeno tabelom:

 

RED. BROJ

VRSTA VOZILA

VRSTA I VELIČINA APARATA

BROJ APARATA

1

Putnički automobil

S-2 (od 2 kg ABC praha)

1

2

Kombi vozila I kamioni do 2,5 tona nosivosti

S-3 (od 3 kg ABC praha)

1

3

Autobusi I kamioni do 10 tona nosivosti

S-6 (od 6 kg ABC praha)

1

4

Kamioni sa prikolicom I tegljači

S-6 (od 6 kg ABC praha)

2

Aparate u vozila treba ugraditi sa nosačima za vozila, tako da su dostupni vozaču, a zaštićeni od atmosferskih uticaja. Vatrogasni aparati se kod ovlaštenog servisa kontrolišu svakih 6 (šest) mjeseci i dobivaju atest o ispravnosti aparata.

NAPOMENA: Broj, vrstu i veličinu vatrogasnih aparata za zaštitu kod prevoza opasnih stvari određuje se prema propisima o prevozu tih tvari.

RED. BROJ

PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA

BROJ SERVISA

BROJ MOB. TEL.

NAPOMENA

1

Zenica

032/408-014

061/785-220

šef servisa

Broj 408-014 je broj sekretarice preko koje se može stupiti u kontakt sa licem koje servisira vartrogasne aparate

2

Zavidovići

032/878-100 ili 032/878-140

 

Pri općinskoj vatrogasnoj jedinici nemaju servis vatrogasnih aparata, ali Vatrogasna jedinica preduzeća Krivaja ima servis, koji obavlja tu djelatnost

3

Maglaj

032/603-232

 

Postoji servis vatrogasnih aparata

4

Tešanj

032/650-720

 

Postoji servis vatrogasnih aparata

5

Kakanj

032/558-849

 

Postoji servis vatrogasnih aparata

6

Breza

032/783-583

061/862-084

šef servisa Muratović

Ne postoji općinska Vatrogasna jedinica, pa usluge gašenja požara u ovoj općini vrši Vatrogasna jedinica Rudnika Breza, koja ima servis vatrogasnih aparata

7

Visoko

032/731-371 ili 032/738-019

061/617-299

šef servisa

Postoji servis vatrogasnih aparata

8

Žepče

032/881-606

 

Postoji servis vatrogasnih aparata

9

Olovo

   

Nema servis vatrogasnih aparata

10

Vareš

   

Nema servis vatrogasnih aparata

 

PRAVNA LICA REGISTRIRANA ZA DJELATNOST IZVOĐENJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH LICA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I KOJA IMAJU OVLAŠĆENJE KANTONANE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE DA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA IZVOĐENJE OBUKE UTVRĐENE U TOM PROGRAMU (član 120. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu „Službene novine ZDK“, br.5/06, a u vezi sa tačkom 15. Programa obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara „Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

RED. BROJ

NAZIV PRAVNOG LICA

ADRESA

BROJ RJEŠENJA

KUCZ ZDK

1

Društvo za protivpožarni inžinjering,

proizvodnju, promet i usluge “FIRING” d.o.o. Visoko

71300 Visoko, Čajengradska bb

Tel. 032/738-019; 032/731-371

Fax. 032/731-370

Broj:16-44-25699-1/10

od 15.10.2010.god.

2

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

„A ELING“ d.o.o. Zenica

72000 Zenica, Zmaja od Bosne bb

Tel. 032/446-470

Fax. 032/446-471

Broj:16-44-18492-2/11

od 29.07.2011.god.

3

Privredno društvo za proizvodnju, usluge i

trgovinu "Multiteh-inženjering" d.o.o.

Zenica

72000 Zenica, ul. Envera Čerkeza br.2

Tel.032/430-806

Fax. 032/431-605

Broj:16-44-25299-1/11

od 10.10.2011.god.

 

 

 

Zadnji put promjenjen Petak, 15 Januar 2016 09:54

Galerija slika

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!