Printaj ovu stranu

Služba za RHB zaštitu

Ova služba formira je u OJ Metalurški institut „Kemal Kapetanović“, Univerziteta u Zenici. Služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od RHB agenasa na pogođenom području i to:

 1. U fazi spašavanja:
  • preduzima mjere da nadležni organ unutrašnjih poslova izvrši blokiranje svih prilaznih puteva i da udalje sva lica iz zone opasnosti i da vrši reguliranje saobraćaja u toj zoni,
  • vrši izvlačenje i dekontaminaciju povrijeđenih i oboljelih ljudi i ugroženih materijalnih dobara,
  • organizira pružanje prve pomoći i iznošenje povrijeđenih ljudi iz ugrožene zone i vrši njihov transport do najbliže zdravstvene ustanove,
  • pravovremeno obavještava građane o nastanku nesreće i mjerama koje treba preduzimati na zaštiti ljudi i materijalnih dobara,
  • preduzima mjere na ličnoj i kolektivnoj zaštiti povrijeđenog, oboljelog i ugroženog stanovništva RHB agensima,
  • vrši evakuaciju građana sa područja ugroženog RHB sredstvima,
  • organizira aktivnosti na gašenju požara i spašavanju zatrpanih ljudi iz ruševina,
  • stalno prati i utvrđuje stepen kontaminata, kao i meteo-uslove i kretanje kontaminata i o tome obavještava stanovništvo i vrši sanaciju kontaminiranog područja.
 2. U fazi otklanjanja posljedica:
  • angažira se na RHB zaštiti i dekontaminaciji ljudi, životinja, objekata, materijalnih dobara i zemljišta i traži da nadležni štab CZ, naredi angažiranje dodatnih stručnjaka za RHB zaštitu i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava,
  • utvrđuje obim posljedica koje su nastale djelovanjem RHB sredstava,
  • vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na pogođenom području.