Printaj ovu stranu

Služba za spašavanje iz ruševina

Ova služba formirana je u „Centralnoj stanici za spašavanje“ Rudnik mrkog uglja „Zenica“ Zenica, zajedno sa Proizvodno, trgovinskim, transportnim društvom „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj. Služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na sprečavanje rušenja, odnosno spašavanje ljudi i materijalnih dobara koja su ugrožena srušenim ili oštećenim stambenim zgradama i drugim objektima na pogođenom području i to:

 1. U fazi spašavanja:
  • organizira spašavanje ljudi zatrpanih u ruševinama i vrši raščišćavanje ruševina,
  • vrši vizuelnu i tehničku kontrolu oštećenih i porušenih objekata,
  • preduzima mjere da se izvrši podgrađivanje, proširivanje i osiguranje pomjerenih i oštećenih konstrukcija i objekata,
  • organizira kontrolirano rušenje objekata koji se ne mogu sanirati,
  • preduzima mjere na prevoženju i deponovanju građevinskog šuta i raščišćavanju i osposobljavanju komunikacija do objekta,
  • vrši kategorizaciju objekata u odnosu na obim oštećenja i utvrđuje neophodne sanacione radove u cilju sprečavanja rušenja oštećenih objekata od njihovog naknadnog rušenja,
  • vrši djelomičnu sanaciju oštećenih stambenih i druguh objekata,
  • organizira izgradnju privremenih objekata za smještaj i zaštitu ugroženog i nastradalog stanovništva, zaklona i skloništa, usjeka, šahtova i tunela i protupožarnih prepreka.
 2. U fazi otklanjanja posljedica:
  • organizira aktivnosti na stvaranju smještajnih stambenih i drugih uslova za život ljudi na pogođenom području,
  • vrši prikupljanje podataka i utvrđivanje obima posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće na stambene i druge zgrade i objekte na pogođenom području.