Služba za spašavanje iz ruševina

Ova služba formirana je od „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj i "Tans-putevi" d.o.o. Doboj Jug. Služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na sprečavanje rušenja, odnosno spašavanje ljudi i materijalnih dobara koja su ugrožena srušenim ili oštećenim stambenim zgradama i drugim objektima na pogođenom području i to:

 1. U fazi spašavanja:
  • organizira spašavanje ljudi zatrpanih u ruševinama i vrši raščišćavanje ruševina,
  • vrši vizuelnu i tehničku kontrolu oštećenih i porušenih objekata,
  • preduzima mjere da se izvrši podgrađivanje, proširivanje i osiguranje pomjerenih i oštećenih konstrukcija i objekata,
  • organizira kontrolirano rušenje objekata koji se ne mogu sanirati,
  • preduzima mjere na prevoženju i deponovanju građevinskog šuta i raščišćavanju i osposobljavanju komunikacija do objekta,
  • vrši kategorizaciju objekata u odnosu na obim oštećenja i utvrđuje neophodne sanacione radove u cilju sprečavanja rušenja oštećenih objekata od njihovog naknadnog rušenja,
  • vrši djelomičnu sanaciju oštećenih stambenih i druguh objekata,
  • organizira izgradnju privremenih objekata za smještaj i zaštitu ugroženog i nastradalog stanovništva, zaklona i skloništa, usjeka, šahtova i tunela i protupožarnih prepreka.
 2. U fazi otklanjanja posljedica:
  • organizira aktivnosti na stvaranju smještajnih stambenih i drugih uslova za život ljudi na pogođenom području,
  • vrši prikupljanje podataka i utvrđivanje obima posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće na stambene i druge zgrade i objekte na pogođenom području.

 

Gdje se nalazimo

Adresa:

Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
(zgrada "RMK Inžinjering")

E-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt telefoni

Telefon:

+ 387 32 460 870
+ 387 32 460 871
+ 387 32 460 874 (operativni centar)
+ 387 32 121 (operativni centar)

Fax:

+ 387 32 460 872
+ 387 32 460 759 (operativni centar)

Vremenska prognoza

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!