Printaj ovu stranu

Telefonski imenik općinskih službi civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava

Općinski štabovi civilne zaštite

OPĆINA OPĆINSKA SLUŽBA CZ TELEFON FAX
ZENICA   CZ ZENICA 032 245 092 032 242 547
OPĆINSKI OC 032 247 939  
VATROGASCI 032 408 010 032 401 077
DOBOJ-JUG CZ DOBOJ-JUG 032 691 250 032 699 331, 691 245
ZAVIDOVIĆI   CZ ZAVIDOVIĆI 032 878 298 032 878 298
OPĆINSKI OC 032 878 342  
VATROGASCI 032 878 140  
MAGLAJ   CZ MAGLAJ 032 603 436 032 609 551
OPĆINSKI OC 032 603 029 032 603 029
VATROGASCI 032 603 232  
TEŠANJ   CZ TEŠANJ 032 650 108 032 650 157
OPĆINSKI OC 032 650 439  
VATROGASCI 032 650 720  
KAKANJ   CZ KAKANJ 032 554 600 032 554 600
OPĆINSKI OC 032 554 600, 556 050, 121  
VATROGASCI 032 558 849  
BREZA  CZ BREZA 032 786 055 032 786 031, 786 041
VATROGASCI 032 783 583  
VISOKO  CZ VISOKO 032 735 700 032 735 700
OPĆINSKI OC 032 735 700  
VATROGASCI 032 737 500  
ŽEPČE  CZ ŽEPČE 032 880 988 032 888 608
VATROGASCI 032 881 606  
OLOVO   CZ OLOVO 032 829 565 032 829 568
OPĆINSKI OC 032 829 565 032 828 081
VATROGASCI 032 825 542  
USORA  CZ USORA 032 893 479, 895 239 032 893 514
OPĆINSKI OC 032 893 479  
VAREŠ   CZ VAREŠ 032 848 100 032 848 150
OPĆINSKI OC 032 848 100  
VATROGASCI 032 843 028  

 Dobrovoljna vatrogasna društva

OPĆINA DVD ADRESA TELEFON
ZENICA ZENICA Sarajevska 41 032 833 221
DOBOJ-JUG DOBOJ-JUG Matuzići nema
TEŠANJ
 
JELAH Maršala Tita bb, Jelah 032 666 102
TEŠANJ 1905 Krndija bb 032 650 157
MAGLAJ MAGLAJ Ulica Ilijasa Smajlagića 18 032 603 474
ZAVIDOVIĆI KRIVAJA Tvornička bb 032 878 298
KAKANJ KAKANJ Ulica Imamovića 1, Doboj, Kakanj 032 558 793
OLOVO OLOVO Ulica Huseina Kapetana Gradaščevića 032 825 542